Senoji prūsų kalba atgimsta naujausioje
grupės KŪLGRINDA plokštelėje

Rytoj folkloro grupė KŪLGRINDA pristatys naujausią plokštelę "Prūsų giesmės", kurioje pirmą kartą dainos bus atliekamos senąja prūsų kalba. Albume skambės net 17 autentiškų dainų, be to, prie kompaktinės plokštelės pridedami prūsų, lietuvių ir anglų kalba atspausdinti dainų tekstai.

"Naujausia plokštelė – unikalus bandymas visuomenei pristatyti vienos iš baltų genčių paveldą. Pagrindinė baltų šventovė Romuva buvo vidury Prūsų žemės, dabartiniame Karaliaučiuje, todėl galime drąsiai teigti, kad šis kraštas yra šventas mūsų baltiško dvasingumo lopšys", - sakė ansamblio įkūrėjas Romuvos Krivis Jonas Trinkūnas.

Pasak J. Trinkūno, prūsų gentys savo karingumu ir pasiaukojimu apsaugojo Lietuvą nuo beatodairiško kryžiuočių antplūdžio. "Seniai laikas atiduoti nors mažytę skolos dalelytę šiai kilniai ir galingai tautai", – pabrėžė J. Trinkūnas. Kartu su atspausdintais dainų tekstais plokštelės klausytojai ras ir daugiau informacijos apie prūsų tautą, jos likimą.

Nemaža dalis prūsų gelbėdamiesi nuo kryžiuočių pasitraukė į Lietuvą, todėl tikėtina, kad lietuviai paveldėjo ir prūsų dainavimą. Plokštelėje "Prūsų giesmės" atliekamos dainos buvo atkurtos iš Mažosios Lietuvos lietuvninkų dainų, Ch.Bartscho, L. Rėzos rinkinių, o taip pat kitų Lietuvos regionų archaiškų dainų. Prūsiškus dainų tekstus parengė Letas Palmaitis, Vytautas Rinkevičius ir Glabbis Niktorius.

Istoriniai dokumentai liudija, kaip ilgai buvo kovojama su senuoju prūsų dainavimu. 1638 m Įsrutės bažnytiniame potvarkyje liepiama subadyti būgnus, o trimitus sulaužyti, taip siekiant iš prūsų atimti jų senąją gyvenimo dvasią ir energiją.

Apeigų folkloro grupė KŪLGRINDA priklauso Senovės baltų religijos bendrijai Romuvai. Tai jau šeštasis grupės albumas. 1996 m. buvo išleista audiokasetė "Kūlgrinda", 2002 m. kompaktinės plokštelės "Ugnies apeigos" ir "Žalvarinis" (su roko grupe UGNĖLAKIS), 2003 m. – plokštelės "Perkūno giesmės" ir "Sotvaras" (su neofolkloro kūrėju Doniu).

Kompaktinės plokštelės "Prūsų giesmės" išleidimą inicijavo Lietuvos prūsų bendruomenė, įsikūrusi 2002 metais. CD pristatymas vyks šių metų
lapkričio 18 d. (penktadienį) 17.00 val. Lietuvos nacionaliniame muziejuje (Arsenalo g. 3, Vilnius). Pristatymo metu bus atliekamos baltų dievams ir deivėms skirtos dainos, taip pat apeigomis bus pagerbti prūsų Dievai ir protėvių vėlios. Pristatymo metu kalbės istorikas Romas Batūra ir Lietuvos Romuvos vaidilė etnomuzikologė Dalia Urbanavičiėnė.

Romuvos informacija
dangus : info